Liên hệ

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP DAICHI

Địa chỉ: Khu phố Yên Lã, Phường Tân Hồng, Thành Phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Hotline: 0966.919.212

Email: nguyendinhchi.34vn@gmail.com

0